Cenník prenájmu kontajnerov a odvozu odpadu

 • Prenájom kontajnera: 80 € bez DPH / 96 € s DPH*

*Cena obsahuje pristavenie a odvoz odpadu na zneškodnenie oprávnenej organizácii. V cene je jeden deň pristavenia kontajneru a doprava do 10 km od Tepličky nad Váhom.

 • Každý ďalší aj začatý deň pristavenia: 10€ bez DPH / 12€ s DPH
 • Doprava nad 10km 1,50 € bez DPH / 1,80 € s DPH
 • Poplatok na skládke (nie je zahrnutý v cene prenájmu) – cena sa odvíja podľa druhu odpadu, objemu a hmotnosti - cenu vám vieme povedať telefonicky po zistení detailov o zložení odpadu.

Kontajner na stavebný odpad

Image

Kontajner na objemový odpad

Image
Prosím zadajte platný email
Prosím zadajte telefónne číslo
Prosím zadajte typ odpadu
Prosím zadajte adresu pristavenia
Prosím zadajte vašu správu
Invalid Input
Invalid Input
Prosím odsúhlaste

Po odoslaní objednávky vám obratom zavoláme a objednávku potvrdíme.

Upozornenie!

 • Stavebný odpad nesmie obsahovať žiadne nebezpečné látky. 
 • Počas doby prenájmu nájomca zodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu kontajnera. Prenajímateľ si zároveň uplatní vzniknutú škodu u nájomcu.
 • Ak sa jedná o pristavenie kontajnera na verejnom priestranstve je potrebné, aby ste si vybavili povolenie na zabratie verejného priestranstva.
 • Podložie plochy na zloženie kontajnera musí byť vhodné pre celkovú hmotnosť kontajnera (vrátane vozidla).
 • Pred umiestnením konjarnera je potrebné zamedziť poškodeniu podložia, nezodpovedáme za škody, ktoré vzniknú pri manipulácii s kontajnerom.
 • Kontajner môže byť naplnený maximálne po hranu kontajnera, z dôvodu zabezpečenia bezpečnej prepravy plného kontajnera.
 • Príjazdová cesta a miesto pre kontajner musia byť dostatočne zabezpečené, aby vydržali váhu nákladného auta aj s naloženým kontajnerom.
 • Je potrebné, aby miesto pristavenia bolo dostatočne priestranné na manipuláciu s kontajnerom
 • Je nutné, aby ste pri pristavení a odvoze kontajnera boli prítomný, prípadne prítomnosťou poverili inú zodpovednú osobu. Eliminujú sa tak možné nedorozumenia.
 • Pre určenie kontajnera na vývoz je rozhodujúci objem odpadu a jeho zloženie.

Druhy odpadu - stavebný a objemný odpad

Patrí do objemného odpadu

 • všetok objemný odpad z domu a z garáže
 • dvere a okná vrátane skla
 • nábytok
 • skrine
 • pohovky, sedačky a kreslá
 • koberce
 • pokazené bicykle
 • hračky
 • rôzne zariaďovacie predmety

Nepatrí do objemného odpadu

 • stavebný odpad
 • výkopová zemina
 • záhradný odpad
 • elektrozariadenia,
 • batérie a akumulátory
 • farby a lakytekutý odpad
 • nebezpečný odpad
 • pneumatiky

Patrí do stavebného odpadu

 • betón
 • tehly/murivo
 • porcelán, tvárnice, dlaždice
 • keramické zariaďovacie predmety (toaleta, umývadlo)
 • škridly a obkladový materiál
 • malta a omietka
 • stavebná sutina
 • zvyšky zeminy a kameniva
 • kovy

Nepatrí do stavebného odpadu

 • stavebné materiály obsahujúce azbest a ortuť
 • bitúmenové zmesi s obsahom dechtu
 • asfaltové pásy
 • azbest cementové dosky a potrubia
 • minerálne vlny (sklená vata)
 • úlomky asfaltu, podlahové krytiny na báze živíc
 • nebezpečný odpad
 • kvapalné odpady (napr. kyseliny, olej, luhy)
 • elektrozariadenia, batérie a akumulátory
 • pneumatiky
 • stavebný odpad obsahujúci nebezpečné odpady

Upozornenie!

Stavebný odpad nesmie obsahovať žiadne nebezpečné látky. Počas doby prenájmu nájomca zodpovedá za prípadné poškodenie alebo stratu kontajnera. Prenajímateľ si zároveň uplatní vzniknutú škodu u nájomcu.

O NÁS

Prenájom kontajnerov s veľkou kapacitou v rozmeroch 3 m³ a 10 m³. Odvoz odpadu a rozvoz veľkokapacitných kontajnerov poskytujeme s nákladným vozidlom s nosnosťou do 7,5 t. Prenájom kontajnerov na stavebný alebo komunálny odpad pre súkromné osoby, mestá, obce a taktiež pre podnikateľské subjekty. Radi vám poskytneme naše služby. Tešíme sa na vás.

KONTAKTUJTE NÁS

Prosím zadajte telefónne číslo
Prosím zadajte vašu správu
Prosím odsúhlaste

KDE NÁS NÁJDETE

logo vzor

  Sídlo prevádzky:

ZBERNÉ Teplička s.r.o., Poľnohospodárska, 013 01 Teplička nad Váhom

  Pracovné hodiny:

Pon - Pia: 8:00 - 16:00 hod.

  Telefón: 0903 431 746 

  Email: info@kontajneryzilina.sk